22 Nisan 2013 Pazartesi

HYD'den Diyanet İşleri Başkanlığı Paneli

Helsinki Yurttaşlar Derneği, 27 Nisan Cumartesi günü Beyoğlu Öğretmen Evi'nde "Din ve İnanç Özgürlüğü Bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı" isimli bir panel düzenliyor. 


Toplantıya katılım için kayıt gerekiyor, kayıt için sevgi@hyd.org.tr ya da esra@hyd.org.tr adreslerine mail gönderebilirsiniz. 

PANEL PROGRAMI 

“Diyaneti Tartışıyoruz”: Din ve İnanç Özgürlüğü Bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı

27 Nisan 2013 Cumartesi, Beyoğlu Öğretmenevi Kış Bahçesi, (Meşrutiyet Cad. No:58-Tepebaşı/Beyoğlu) 

10.00 – Açılış, proje hakkında bilgilendirme
10.15 – 11.00 PANEL: I. OTURUM: 
Bir Kamu Hizmeti Olarak Din ve “Diyanet”, İştar Gözaydın
Diyanet İşleri Başkanlığının Anayasal Görevi, Hasan Vural
11.00 – 11.15 Kahve arası
11.15 – 12.15 Panel: II. OTURUM: 
Diyanet’in Müslümanlık Yorumu ve Siyasi İşlevi, Hidayet Şefkatli Tuksal
Diyanet ve Resmi İdeoloji, Ali Kenanoğlu
Diyanet’in gör(e)mediği İnanç kurumları ve 'Ötekileştirilen' İbadethaneler: Cemevleri, Erhan Kurtarır
12.15 – 13.15 Öğle Yemeği
13.15 – 15.00 Tartışma Oturumu: Davetlilerin katkılarıyla fikir ve öneri paylaşımı, moderatör: Rober Koptaş

Diyaneti tartışırken ele alınacak meseleler: 

- Diyanetin görevleri ve yürüttüğü politikalar
- Diyanetin Müslümanlık yorumu ve siyasi işlevi 
- Diyanetin bir kamu kurumu olması perspektifinden bakıldığında devletin din ve inanç özgürlüğünü güvence altına alma sorumluluğu
- Diyanetin hizmet ve politikalarının güncel durumu, artan etkinliği
- Diyanet hizmetlerinden yararlananların Diyanete bakışı
- Diyanetin kamuya eşitlik çerçevesinde hizmet verme yükümlülüğü
- Diyanetin yapısına dair alternatif senaryolar

Proje Bilgi Notu: 

Sosyo-ekonomik Politikalar Bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din Hizmetleri Projesi

2012 yılı içinde hazırlığı yapılan, 2013 yılı Şubat ayında başlayan proje Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun” İnsan Hakları İçin Demokrasi Aracı (EIHDR)” programı tarafından destekleniyor. Proje, Diyanet İşleri Başkanlığının yapısını, politikalarını tartışmayı, kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmeyi, Türkiye’de devletin dine bakışı tartışmasının tarafları arasında diyalog sağlamayı, bir tartışma ve anlaşma zemini oluşmasına katkıda bulunmayı, tartışmanın Diyanet’in yurttaşların günlük yaşamdaki pratikleri üzerindeki rolüne odaklanmasını hedefliyor. 

Proje, ilk aylarda yapılması planlanan bir tanıtım toplantısıyla başlıyor (27 Nisan). Yine ilk aylarda projenin medya stratejisi belirlenecek. Sonrasında da Antakya, Dersim, İzmir, Rize ya da Trabzon, Bursa ya da Balıkesir, Konya, Sakarya, Mardin ya da Urfa ve İstanbul şehirlerinde diyalog toplantıları düzenlenecek. Bir yandan saha araştırması raporu hazırlama süreci devam ederken, bir yandan da düzenli olarak lobi ziyaretleri (Diyanet İşleri Başkanlığı, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, ilgili STK’lar vs.) yapılacak. Yine proje boyunca, basın bültenleriyle bir bilgilendirme kampanyası sürdürülecek. Proje, araştırma bulgularının da yer alacağı bir proje raporunun yayınlanması ve bir değerlendirme toplantısı ile sona erecek.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder