29 Nisan 2013 Pazartesi

AKPM, ek 15 Numaralı Protokol'ün Taslağını Onayladı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 6 aylık başvuru süresini 4 aya indiren ve taraf devletlere tanınan takdir yetkisini arttıran İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne ek 15 numaralı protokolün taslağını onayladı.

Herhangi bir değişikliğin yapılmasına gerek duyulmayan taslak, Avrupa Konseyi Bakanlar Komistesi'nin ilk toplantısında taraf devletlerin imzasına ve onayına açılacak. Protokollerin, Sözleşme'nin tartışılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Bakanlar Komitesi, taslağın taraf devletler tarafından mümkün olan en kısa sürede imzalanıp onaylanmasını istiyor.

Detaylı bilgi için: Basın Özeti

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu'nun 38. Kongresi 23-24 Mayıs'ta İstanbul'da

International Federation For Human Rights (Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu), 130 ülkeden 200'den fazla sivil toplum kuruluşunun katılımıyla 23-24 Mayıs 2013 tarihinde insan haklarını ve demokrasiyi tartışmak üzere İstanbul'da bir kongre düzenliyor.

26 Nisan 2013 tarihinde, İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Derneği ile birlikte hükümete "Barışı İnşa Etmek İçin 8 Adım" başlıklı bir çağrı da yayımlayan Federasyon, özellikle barış/çözüm süreci kapsamında yapılan görüşmeler ile Türkiye'nin bir dönüm noktasında olduğunu,Türkiye'de insan haklarına yönelik yaşanan gelişmelerin başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere pek çok ülke tarafından da yakından takip edildiğini ifade ediyor.

Bir hafta süresince İstanbul'u insan haklarının başkenti yapacak "Human Rights and Democratic Transitions: Experiences and Challenges" isimli etkinliğin programına buradan ulaşabilirsiniz.

25 Nisan 2013 Perşembe

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiser'inden 2012 Yılı İçin Rapor


24 Ocak 2012 tarihinde yapılan seçimle, Thomas Hammarberg'in altı yıldır sürdürdüğü görevini 1 Nisan 2012 itibarıyla devralan Avrupa Konseyi İnsan Hakları -yeni- Komiseri Nils Muiznieks, görevinde bir yılı doldurur doldurmaz homofobiden ırkçılığa, ifade özgürlüğünden ulusal yargı sistemlerine kadar ziyaret ettiği Avrupa ülkelerinde yaşanan insan hakları ihlallerini raporlaştırdı.

Rapor, kendisinin insan hakları komiseri olarak yayımladığı ilk rapor ve Komiserlik'in yıl içerisinde ziyaret ettiği ülkelerin, yayımladığı tavsiye kararların, katıldığı/düzenlediği etkinliklerin de listesini içeren 37 sayfadan oluşuyor.

Komiser'in ifade özgürlüğü ve demokrasi açısından kaygılarını aktarırken kullandığı "Bazı üye devletlerde gazeteci veya insan hakları savunucusu olmak canınıza ya da hapse girmenize mal olabilirken, demokrasimizin güvende olduğunu düşünemeyiz." cümlesini de özellikle vurgulamak gerek.

Raporun tamamını buradan, özetini ise şuradan okuyabilirsiniz. 

22 Nisan 2013 Pazartesi

HYD'den Diyanet İşleri Başkanlığı Paneli

Helsinki Yurttaşlar Derneği, 27 Nisan Cumartesi günü Beyoğlu Öğretmen Evi'nde "Din ve İnanç Özgürlüğü Bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı" isimli bir panel düzenliyor. 


Toplantıya katılım için kayıt gerekiyor, kayıt için sevgi@hyd.org.tr ya da esra@hyd.org.tr adreslerine mail gönderebilirsiniz. 

PANEL PROGRAMI 

“Diyaneti Tartışıyoruz”: Din ve İnanç Özgürlüğü Bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı

27 Nisan 2013 Cumartesi, Beyoğlu Öğretmenevi Kış Bahçesi, (Meşrutiyet Cad. No:58-Tepebaşı/Beyoğlu) 

10.00 – Açılış, proje hakkında bilgilendirme
10.15 – 11.00 PANEL: I. OTURUM: 
Bir Kamu Hizmeti Olarak Din ve “Diyanet”, İştar Gözaydın
Diyanet İşleri Başkanlığının Anayasal Görevi, Hasan Vural
11.00 – 11.15 Kahve arası
11.15 – 12.15 Panel: II. OTURUM: 
Diyanet’in Müslümanlık Yorumu ve Siyasi İşlevi, Hidayet Şefkatli Tuksal
Diyanet ve Resmi İdeoloji, Ali Kenanoğlu
Diyanet’in gör(e)mediği İnanç kurumları ve 'Ötekileştirilen' İbadethaneler: Cemevleri, Erhan Kurtarır
12.15 – 13.15 Öğle Yemeği
13.15 – 15.00 Tartışma Oturumu: Davetlilerin katkılarıyla fikir ve öneri paylaşımı, moderatör: Rober Koptaş

Diyaneti tartışırken ele alınacak meseleler: 

- Diyanetin görevleri ve yürüttüğü politikalar
- Diyanetin Müslümanlık yorumu ve siyasi işlevi 
- Diyanetin bir kamu kurumu olması perspektifinden bakıldığında devletin din ve inanç özgürlüğünü güvence altına alma sorumluluğu
- Diyanetin hizmet ve politikalarının güncel durumu, artan etkinliği
- Diyanet hizmetlerinden yararlananların Diyanete bakışı
- Diyanetin kamuya eşitlik çerçevesinde hizmet verme yükümlülüğü
- Diyanetin yapısına dair alternatif senaryolar

Proje Bilgi Notu: 

Sosyo-ekonomik Politikalar Bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din Hizmetleri Projesi

2012 yılı içinde hazırlığı yapılan, 2013 yılı Şubat ayında başlayan proje Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun” İnsan Hakları İçin Demokrasi Aracı (EIHDR)” programı tarafından destekleniyor. Proje, Diyanet İşleri Başkanlığının yapısını, politikalarını tartışmayı, kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmeyi, Türkiye’de devletin dine bakışı tartışmasının tarafları arasında diyalog sağlamayı, bir tartışma ve anlaşma zemini oluşmasına katkıda bulunmayı, tartışmanın Diyanet’in yurttaşların günlük yaşamdaki pratikleri üzerindeki rolüne odaklanmasını hedefliyor. 

Proje, ilk aylarda yapılması planlanan bir tanıtım toplantısıyla başlıyor (27 Nisan). Yine ilk aylarda projenin medya stratejisi belirlenecek. Sonrasında da Antakya, Dersim, İzmir, Rize ya da Trabzon, Bursa ya da Balıkesir, Konya, Sakarya, Mardin ya da Urfa ve İstanbul şehirlerinde diyalog toplantıları düzenlenecek. Bir yandan saha araştırması raporu hazırlama süreci devam ederken, bir yandan da düzenli olarak lobi ziyaretleri (Diyanet İşleri Başkanlığı, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, ilgili STK’lar vs.) yapılacak. Yine proje boyunca, basın bültenleriyle bir bilgilendirme kampanyası sürdürülecek. Proje, araştırma bulgularının da yer alacağı bir proje raporunun yayınlanması ve bir değerlendirme toplantısı ile sona erecek.

ABD Dış İşleri Bakanlığı'ndan 2012 Yılı İnsan Hakları Raporu

Amerika Birleşik Devletleri, 2012 yılında yaşanan insan hakları ihlalleri ve gelişmeleriyle ilgili raporunu yayımladı. Raporun 48 sayfası Türkiye'ye ait. Yargının gittikçe siyasallaştığının sıklıkla altının çizildiği rapora buradan ulaşabilirsiniz.

19 Nisan 2013 Cuma

Avrupa Parlamentosu, Türkiye İlerleme Raporu'nu Kabul Etti

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Türkiye 2012 İlerleme Raporu’nu 75’e karşı 451 oyla kabul etti. 94 sayfalık rapor, 33 bölümden ve dört ana başlıktan oluşuyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

9 Nisan 2013 Salı

AB'nin İHAS'a Katılımına İlişkin Taslak Anlaşma Hazır

Avrupa Birliği'nin, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne katılımına ilişkin taslak anlaşma sonunda hazırlandı.

Taslak öncesi ve taslak.

5 Nisan 2013 Cuma

AKP, CHP, BDP ve MHP Anayasa Taslak Önerilerini Paylaştı

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anayasa taslak önerisine buradan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisine buradan, Barış ve Demokrasi Partisi'nin önerisine buradan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerisine ise şuradan ulaşabilirsiniz.