1 Ocak 2013 Salı

Anayasa Mahkemesi, Bireysel Başvurulara İlişkin İlk Kararlarını Verdi

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurulara ilişkin ilk kararlarını verdi. Kararlara ulaşmak için tıklayınız. Anayasa Mahkemesi ayrıca 24 Eylül tarihinden itibaren kendilerine yapılan başvurulara ilişkin de bir istatistik açıklamasında bulundu.

"Bireysel Başvuru Bürosu'nda, gelen başvuruları şekli eksiklikler bulunup bulunmadığı yönünden inceleyen Raportör İbrahim Çınar, şu ana kadar bin 600 civarında başvuru yapıldığını, bunların 300'ünü posta yoluyla yapıldığı için kayda almadıklarını söyledi. 

Çınar, başvuruların ancak mahkemeler, yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla veya şahsen yapabildiğini, bunun dışında posta yoluyla başvuru yapılamadığını ifade etti. 

UYAP sistemi aracılığıyla başvuruları güncel takip edebildiklerini, şu anda posta yoluyla kayda alınmayanlar dışında bin 300 başvuru bulunduğunu kaydeden Çınar, bu başvuruların büyük çoğunluğunun mahkemeler aracılığıyla yapıldığını anlattı. Çınar, şu ana kadar yalnızca 1 kişinin yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla başvuru yaptığını bildirdi. 

Genellikle ceza davalarının bireysel başvuru konusu yapıldığını, ceza mahkemelerinden kesinleşen kararlar üzerine gelen başvuru sayısının 631 olduğunu söyleyen Çınar, hukuk mahkemelerinde kesinleşen kararların 361 ile ikinci sırada yer aldığını, idari yargıdan gelen başvuruların ise 227 olduğunu kaydetti. 

Cezaevlerinden de çok sayıda başvuru aldıklarını belirten Çınar, cezaevlerindeki başvurucuların, kurum müdürlükleri veya aracılığıyla müracaat edebildiklerini söyledi. 

Başvuruların en çok Yargıtay kararları üzerine yapıldığını, gelen dosyaların 551'inin Yargıtay kararları üzerine olduğunu belirten Çınar, ilk derece mahkemeleriyle ilgili 293, Danıştay kararlarıyla ilgili 67, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi karalarıyla ilgili 155, Askeri Yargıtay kararlarına karşı 9, Bölge İdare Mahkemesi kararlarına karşı 29 başvuru geldiğini söyledi. 

EN ÇOK BAŞVURU ADİL YARGLAMA HAKKININ İHLALİ

Çınar, 3 ayda kayda giren bin 300 başvurunun bininin, adil yargılanma hakkının ihlali gerekçesiyle yapıldığını bildirdi. 

Temel hak ve hürriyetlerin korunmadığı, kanun önünde eşitlik ilkesinin ihlali, mülkiyet hakkının ihlali gerekçeleriyle de birçok başvuru bulunduğunu söyleyen Çınar, uzun tutuklukla ilgili 70 başvuru geldiğini, bu ihlal gerekçesinin adil yargılanma hakkının ihlali içerisinde yer aldığını kaydetti.

Mahkemeye yapılan başvurulardaki hataları da anlatan Çınar, başvuruları tek tek incelediklerini, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için başvuruculara 15 günlük süre verdiklerini anlattı.

Harç konusunda çok hata yapıldığını, genellikle eksik harç yatırılması nedeniyle başvurunun geri gönderildiğini belirtti.

Mahkemeler aracılığıyla gönderilen başvurularda da eksiklik bulunduğunu ifade eden Çınar, başvurucuların tüm mahkemeleri kullanarak başvuru yapabildiklerini, mahkemelere yönelik bilgilendirme yapılamadığı için bazı eksiklikler yapıldığını anlattı. 

Başvuruların belge düzenlenerek alınması gerektiğini, bazı mahkemelerin belge göndermediğini, bazı mahkemelerde harcın eksik yatırıldığının fark edilmediğini, mahkemelerden gelen bazı başvurularda bile kimlik belgesi bilgilerinin eksik olduğunu kaydetti. 

Başvuru formları arasında posta puluna da rastladıklarını dile getiren Çınar, pulları da kullanmadıklarını, başvurucuların dosyalarında saklandığını ifade etti. " (kaynak: trthaber)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder